Părinți și copiiAlocație copii 2019 – Cât este alocația pentru copii în 2019? Cât...

Alocație copii 2019 – Cât este alocația pentru copii în 2019? Cât este cuantumul?

Cu cât cresc alocațiile pentru copii în 2019? În anul 2019 alocația pentru copii va avea altă valoare, aceasta fiind modificată în urma amendamentului la legea Bugetului de Stat din acest an. Prin urmare, alocația va crește comparativ cu anul trecut, dar nu se știe când se va întâmpla acest lucru. Era stabilită pentru 1 Martie 2019 dar în prezent s-a amânat.

Pentru copiii cu vârsta de 2-18 ani, alocația va fi de 150 lei pe lună, iar pentru copiii mai mici de 2 ani, alocația va fi de 300 lei pe lună. Afă în acest articol informații suplimentare privind modificările aduse alocației de stat pentru copii, despre stimulentul de inserție și Voucher-ul Materna.

Navigare rapidă în articol:

Cu cât cresc alocațiile pentru copii în 2019?

2-alocatie-pentru-copil

Potrivit deputatului PNL R. Sighiartău, alocațiile pentru copii vor crește în acest an, s-a votat deja un amendament în acest sens la legea Bugetului de Stat pe 2019 de plenul celor două camere ale Parlamentului de Stat. Amendamentul a fost adoptat în urma voturilor, din care 123 au fost pentru, iar 119 au fost contra. S-a decis ca:

 • Pentru copiii cu vârsta de 2-18 ani, alocația să crească de la 84 lei la 150 lei
 • Pentru copiii cu vârsta mai mică de 2 ani, alocația să crească de la 200 lei la 300 lei.

Cine beneficiază de alocație de stat în 2019?

În Legea Nr. 61/1993 veți găsi toate informațiile privind alocația pentru copii. Aceasta reprezintă o formă de ocrotire a statului pentru copii. Ea este acordată tuturor copiilor din România, fără discriminare.

Alocația de stat – Beneficiari:

 • Alocația se dă tuturor copiilor care au vârsta până la 18 ani
 • Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, tânărul va lua în continuare alocația doar dacă va urma cursuri la învățământul liceal ori profesional, și doar până la finalizarea acestor cursuri
 • Dacă un copil este nevoit să repete un an școlar din motive medicale, va lua alocație de stat, dar trebuie să dovedească asta prin certificat medical
 • Dacă un copil va repeta un an școlar pentru că este slab la învățătură sau alte motive, nu va mai lua alocație de stat
 • Alocația se dă copiilor cetățenilor străini, persoanelor rezidente în România, fără cetățenie, dar care încă locuiesc cu părinții.

Cât este cuantumul alocației de stat?

Acest cuantum este stabilit în funcție de ISR – indicatorul social de referință. În acest an, valorea acestuia este de 600 lei.

Potrivit legii, s-a decis ca în anul 2019:

 • Pentru copiii care au cel mult 2 ani valoarea să fie de 300 lei. În acest caz s-a stabilit 0,4 ISR deci va fi 300 lei. Suma este acordată de stat și copiilor cu handicap pe o perioadă mai îndelungată, până când aceștia împlinesc vârsta de 3 ani.
 • Pentru copiii care au vârsta de 2-18 ani, dar și tinerii care fac cursuri la liceu sau școli profesionale și au peste 18 ani, valoarea va fi 0,168 ISR deci va fi de 150 lei.
 • Pentru copiii cu handicap și care au vârsta de 3-18 ani, s-a decis 0,4 ISR deci va fi de 300 lei.

În lege și Ordonanțele de Urgență ale Guvernului se prevede și faptul că suma va fi cumulată cu indemnizația lunară, stimulentul de inserție sau cu stimulentul lunar.

Alocația de stat care se acordă copiilor se plătește unuia dintre părinți. În caz de divorț sau neînțelegere, alocația de stat se plătește acelui părinte căruia i-a fost încredințat copilul în urma hotărârii judecătorești. Legea prevede că alocația se plătește persoanei care are în plasament copilul, în funcție de caz, respectiv tutorelui, curatorului, asistentului maternal sau persoanei care a primit copilul spre adopție.

După ce copilul împlinește vârsta de 14 ani, alocația de stat poate fi plătită direct acestuia, titularului, la cerere.

Copiii care au vârsta de 18 ani, pot primi alocația de stat în urma depunerii unei cereri. Ei trebuie să urmeze cursuri liceale sau ale unei școli profesionale. Alocația se acordă acestora doar până la finalizarea cursurilor.

Plata alocației de stat se face prin:

 • Mandat poștal
 • Cont curent personal sau prin cont de card prin bancă și comision bancar mai mic de 0,1%.

Alocația copil 2019 – Acte necesare

3-cerere-alocatie-copil

Pentru a primi alocația de stat pentru copil se face o cerere și trebuie îndeplinite o serie de condiții prevăzute de lege, așa cum am spus mai sus. Acordarea alocației se face astfel:

 • Copilul are dreptul la alocație începând cu luna următoare celei corespunzătoare nașterii lui
 • Copilul va primi alocația și pe lunile anterioare, chiar dacă cererea a fost depusă ulterior lunii nașterii lui. Acest lucru este valabil doar dacă nu este depășită perioada de 12 luni.
 • După aprobarea cererii, alocația se acordă începând de luna următoare.

Actele necesare pentru acordarea alocației de stat sunt:

 • Cerearea tip care se completează cu anumite date
 • Cartea de identitate sau buletinul mamei (în copie și original)
 • Cartea de identitate sau buletinul tatălui (în copie și original)
 • Certificat de căsătorie (în copie și original)
 • Dacă se dorește virarea alocației în cont bancar trebuie un extras de cont bancar pe numele titularului.
 • Acte de reședință în UE (în copie) pentru unul sau ambii părinți, dacă este cazul
 • Hotărârea judecătorească de încredințare a copilului (în copie), doar dacă este cazul
 • Hortărârea de adopție (în copie), doar dacă este cazul.

Persoana care va lua alocația trebuie să comunice în termen de 15 zile orice schimbare apare în privința adresei de domiciliu, stabilirea rezidenței în altă țară sau modificări în componența familiei.

În funcție de fiecare caz în parte, pentru acordarea alocației sunt necesare și alte acte:

 • Certificat de căsătorie
 • Certificat pentru încadrare în categoria persoanelor cu handicap
 • Hotărârea judecătorească de divorț
 • Hotărârea de adopție
 • Hotărârea judecătorească pentru încredințarea copilului
 • Hotărârea de plasament
 • Hotărârea de plasament regim de urgență
 • Hotărârea de instituire a tutelei
 • Pot fi și alte situații.

Alocația copil născut în străinătate, cu părinți de naționalități diferite sau domicilii diferite

Sunt necesare următoarele acte:

 • Actele de identitate ale părinților (în copie și original), carte de identitate, buletin, pașaport, legitimație de ședere temporară, carte de rezidență
 • Certificatul de naștere al copilului (în copie și original), eliberat în România
 • Livret de familie (în copie și original)
 • Declarație notarială prin care se precizează data intrării în țară, motivul nedepunerii cererii până la acea dată, faptul că nu s-a beneficiat de alte prestații echivalente acordate de autoritățile competente pe teritoriul țării unde a fost născut copilul și altele.
 • Extras de cont pentru virarea alocației prin bancă după aprobarea cererii.

Cererea și documentele necesare pentru acordarea alocației de stat se depune la DGASPC.

Cât este stimulentul de inserție 2019?

4-stimulent-de-insertie

Această sumă de bani este primită de mamele care se întorc mai repede la muncă, nu stau acasă pe toată perioada concediului de creștere a copilului (perioadă care este de 2 ani). Este un stimulent, respectiv o sumă de bani, care nu se va cumula cu acea indemnizație de creștere a copilului.

Părintele care se întoarce la muncă va trebui să facă o cerere pentru a primi stimulentul de inserție și care, conform Ordonanței Guvernului Nr. 111/2010, va înlocui indemnizația de creștere a copilului.

Stimulentul de inserție se dă concomitent cu salariul. Cuantumul pentru stimulentul de inserție a fost stabilit la 650 lei. Valoarea a fost stabilită în aprilie 2017.

Banii se acordă astfel:

 • Până când copilul va avea vârsta de 2 ani
 • Până când copilul va avea vârsta de 3 ani, dacă acesta este cu handicap
 • Până când copilul are 3 ani, dacă persoanele obțin venituri cu minim 60 de zile înainte de vârsta de 2 ani a copilului
 • Până când copilul are 4 ani dacă este cu handicap și dacă persoanele obțin venituri cu minim 60 de zile înainte de vârsta de 3 ani a copilului.

Cum se acordă stimulentul de inserție

Sunt următoarele reguli:

 • Stimulentul de inserție se dă după nașterea copilului. Cererea se depune în termen de 60 de zile de la această dată și banii se primesc după aprobarea acesteia.
 • Stimulentul de inserție se dă în termen de 60 de zile de la data adopției, plasamentului, instituirii tutelei, încredințării copilului. Cererea se depune și banii se primesc după aprobarea acesteia.
 • Stimulentul se dă persoanei care renunță la plata indemnizației pentru creșterea copilului. Cererea trebuie să fie depusă în termen de 30 de zile de la data respectivă și banii se primesc după ce este aprobată.

Dosarul pentru stimulentul de inserție cuprinde următoarele acte:

 • Cererea tip
 • Actul de identitate al persoanei care solicită stimulentul de inserție (în copie și în original)
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (în copie și în original)
 • Certificatul de naștere al copilului (în copie și în original)
 • Certificatul de căsătorie (în copie și în original)
 • Adeverința de la angajator care arată că solicitantul a avut concediu de maternitate, a realizat venituri salariale cu 12 luni înainte de nașterea copilului și realizează venturi salariale în prezent.

Voucher materna în valoare de 2000 lei pentru femeile gravide

5-femei-gravide

Acest Voucher Materna este un spijin financiar pentru femeile gravide.

Vaucherul Materna se acordă doar femeilor din Municipiul București care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Au domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni
 • Se acordă doar femeilor care sunt gravide în momentul depunerii dosarului, după săptămâna a 10-a de sarcină
 • Se acordă femeilor care au născut, reprezintă un ajutor pentru copilul nou-născut.

Dosarul pentru primirea voucher-ului trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cererea tip de pe site-ul DGASMB (află aici cum arată cererea)
 • Actul de identitate al gravidei (în copie), poate fi cartea de identitate sau buletinul
 • Certificat fiscal care arată lipsa datoriilor la bugetul local, acesta este emis de DITL
 • Adeverința medicală de la medicul ginecolog care demonstrează prezența sarcinii incipiente (copie după ecografie) și care trebuie să fie eliberată cu cel mult o săptămână înainte de depunerea dosarului.
 • Adeverință medicală de la medicul ginecolog după a 24-a săptămână de sarcină (se aduce ulterior).

Sunt două vouchere de 1000 lei, care cuprind tichete de 50 lei. Aceste vouchere se dau astfel:

 • Primul după aprobarea cerereii
 • Al doilea după primirea adeverinței medicale după a 24-a săptămână de sarcină.

Voucherul nu se dublează dacă gravida va avea gemeni.

Află aici totul despre Voucherul Materna.

Ce servicii oferă DGASPC?

6-protectia-mamei-si-copilului

Cererea și documentele necesare pentru acordarea alocației de stat se depune la DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul, orașul sau județul respectiv, de către reprezentantul legal al copilului. DGASPC este finanțată de fondurile Bugetului de Stat.

Ce servicii oferă DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Această instituție are anumite funcții și servicii:

 • Serviciile de Protecția Copilului la nivelul județului
 • Serviciile privind asistența socială pentru persoanele adulte care sunt în dificultate
 • Elaborarea stategiei pentru asistență socială
 • Programe de acțiune antisărăcie și de prevenirea marginalizării sociale
 • Administrarea fondurilor de care dispune
 • Servicii publice locale de asistență.

În cadrul Departamentului de Asistență Socială Copii și Familie sunt:

 • Activități în domeniul adopției, evaluări psihologice, anchete sociale, consiliere psihologică și altele.
 • Servicii specifice unor situații de urgență când copilul este neglijat sau abuzat ori traficat.
 • Activități de asistență socială pentru asistenți maternali, copii în asistență maternală, care în sistem rezidențial, sau care sunt în plasamente familiale, sau sub supraveghere specială.
 • Servicii de evaluare complexă pentru încadrarea în categoria unei persoane cu un grad de handicap, pentru orientare școlară, recuperare, protecția copilului.
 • Alte servicii de evaluare.

În cadrul Departamentului de Asistență Socială Persoane Adulte sunt:

 • Servici de asistență socială pentru persoanele în dificultate.
 • Servicii pentru prevenirea situațiilor vulnerabile, de dificultate, care duc la marginalizarea acestora.
 • Servicii pentru ocrotirea femeilor care sunt victime ale violenței domestice
 • Alte servicii.

Află aici mai multe aspecte despre aceste servicii oferite spre exemplu de către DGASPC Iași.

Afă totul despre Servicile Sociale oferite în cadrul DGASPC București:

 • Serviciul Protecția Copilului
 • Serviciul Anchete Sociale
 • Servicul Urgențe Sociale
 • Serviciul Protecția Persoane Adulte
 • Și alte servicii.

Ultimele articole

Abonează-te astăzi

Pentru a primi informații exclusive pe mail

Dacă vrei să te alături comunității celor +300k de părinți care ne citesc anual

Te ținem la curent cu noutățile pe care le publicăm în fiecare săptămână.

More article

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.